Logopeda

Logopeda szkolny – mgr Monika Jaworska-Krupa

Serdecznie zachęcam wszystkich uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne w bieżącym roku szkolnym do skorzystania z ćwiczeń logopedycznych, umieszczonych na stronie naszej szkoły. Każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Ćwiczenia podzielone są na różnego rodzaju wady wymowy i zaburzenia mowy. Będą publikowane raz w tygodniu.

Pytania proszę kierować na e-mail : jaworskamonia78@gmail.com

Ćwiczenia – zestaw nr 1

Ćwiczenia – zestaw nr 2

Ćwiczenia – zestaw nr 3

Ćwiczenia – zestaw nr 4

Ćwiczenia – zestaw nr 5

Ćwiczenia – zestaw nr 6

Ćwiczenia – zestaw nr 7

Ćwiczenia – zestaw nr 8

Ćwiczenia – zestaw nr 9

Ćwiczenia – zestaw nr 10

Ćwiczenia – zestaw nr 11

Terapia bezdźwięczności – głoska ż
Terapia głosek: s, z, c, dz
Terapia głosek: ś, ź, ć, dź
Terapia głosek szumiących: sz, ż, cz, dż
Terapia głoski r
Terapia jąkania
Terapia słuchu fonematycznego