Obowiązek szkolny

Informujemy, że rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego mają obowiązek informowania rokrocznie – w terminie do 30 września każdego roku – dyrektora szkoły obwodowej, o realizacji tego obowiązku za granicą, jak również o zmianach w spełnianiu tego obowiązku (art. 33.1 i art. 40.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 r. do obwodu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu należą następujące miejscowości:

1. Połaniec 2. Brzozowa 3. Tursko Małe 4. Tursko Małe –  Kolonia 5. Kraśnik 6. Luszyca 7. Łęg 8. Okrągła 9. Winnica 10. Zawada 11. Rybitwy od nr 14 12. Rudniki 13. Wymysłów.

Prosimy Państwa o stosowanie się do w/w obowiązku.