Rekrutacja

REKRUTACJA 2024/2025

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA POŁANIEC

ZARZĄDZENIE w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec

ZARZĄDZENIE NR 21/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC Z DNIA 25 STYCZNIA 2024r.w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec

ZARZĄDZENIE NR 22/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC Z DNIA 25 STYCZNIA 2024r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, wzoru zgłoszenia kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie publicznej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałego poza obwodem tej szkoły, na rok szkolny 2024/2025 prowadzonych przez Gminę Połaniec

OBWÓD SZKOŁY:

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 r. do obwodu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu należą następujące miejscowości:

  1. Połaniec 2. Brzozowa 3. Tursko Małe 4. Tursko Małe – Kolonia 5. Kraśnik 6. Luszyca 7. Łęg 8. Okrągła 9. Winnica 10. Zawada 11. Rybitwy od nr 14, 12. Rudniki 13. Wymysłów.

DRUKI DO POBRANIA:

W celu pobrania dokumentów należy kliknąć w odpowiedni link.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego załączniki nr 1, 4, 5

Rekrutacja do klasy I publicznej szkoły podstawowej, kandydat zamieszkały w obwodzie zał. nr 2, 5

Rekrutacja do klasy I publicznej szkoły podstawowej, kandydat zamieszkały poza obwodem zał. nr 3, 4, 5

Załącznik 1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W POŁAŃCU na rok szkolny 2024/2025

Załącznik 2. Zgłoszenie kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie publicznej szkoły podstawowej

Załącznik 3. Wniosek o przyjęcie  kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałego poza obwodem tej szkoły

Załącznik 4. OŚWIADCZENIA

Załącznik 5. OŚWIADCZENIE  O KORZYSTANIU Z DOWOZÓW AUTOBUSEM SZKOLNYM

Wyprawka ucznia klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

Wyprawka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025