Rekrutacja

REKRUTACJA 2021/2022

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA POŁANIEC

OBWÓD SZKOŁY:

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 r. do obwodu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu należą następujące miejscowości:

  1. Połaniec 2. Brzozowa 3. Tursko Małe 4. Tursko Małe – Kolonia 5. Kraśnik 6. Luszyca 7. Łęg 8. Okrągła 9. Winnica 10. Zawada 11. Rybitwy od nr 14, 12. Rudniki 13. Wymysłów.

DRUKI DO POBRANIA:

(Aby pobrać druk na swój komputer, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać: „Zapisz link jako…”).

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W POŁAŃCU na rok szkolny 2021/2022

Zgłoszenie kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie publicznej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie  kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałego poza obwodem tej szkoły

OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE  O KORZYSTANIU Z DOWOZÓW AUTOBUSEM SZKOLNYM