Rekrutacja

REKRUTACJA 2022/2023

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA POŁANIEC

ZARZĄDZENIE w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec

ZARZĄDZENIE w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec

ZARZĄDZENIE NR 12/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC Z DNIA 19 STYCZNIA 2022r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023, prowadzonych przez Gminę Połaniec

OBWÓD SZKOŁY:

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 r. do obwodu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu należą następujące miejscowości:

  1. Połaniec 2. Brzozowa 3. Tursko Małe 4. Tursko Małe – Kolonia 5. Kraśnik 6. Luszyca 7. Łęg 8. Okrągła 9. Winnica 10. Zawada 11. Rybitwy od nr 14, 12. Rudniki 13. Wymysłów.

DRUKI DO POBRANIA:

W celu pobrania dokumentów należy kliknąć w odpowiedni link.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W POŁAŃCU na rok szkolny 2022/2023

Zgłoszenie kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie publicznej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie  kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałego poza obwodem tej szkoły

OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE  O KORZYSTANIU Z DOWOZÓW AUTOBUSEM SZKOLNYM