Stołówka

Stołówka szkolna czynna od 7 IX 2020 roku (poniedziałek).

Stawka żywieniowa dla ucznia – 5,00 zł.

Regulacja finansowa za obiady tylko przelewem bankowym (kwotę należy wpłacić z góry za dany miesiąc).

WZÓR: 

Nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu.

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003.

Kwota wpłaty: (wpisać wyliczoną sumę za dany miesiąc).

Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu za miesiąc (wpisać miesiąc) 2020 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza) lub nauczyciela ((tu wpisać imię i nazwisko).

Ze względu na bezpieczeństwo w czasie pandemii uczniowie będą korzystać ze stołówki tylko według określonego harmonogramu wejść na posiłek.

Harmonogram wydawania posiłków w stołówce szkolnej SP Połaniec obowiązujący od 7.09.2020 r.

Grupa/klasaRodzaj posiłkuWydawanie posiłkuZwrot naczyń
Grupa przedszkolnaśniadanie8.108.30
Oddział przedszkolnyśniadanie9.009.20
Grupa przedszkolnaobiad11.3012.00
Oddział przedszkolnyobiad11.0011.20
Klasy I i IIobiad10.3010.50
Klasy IIIobiad11.4012.00
Klasy IV i Vobiad11.1511.30
Klasy VI, VII,VIIIobiad12.1512.30
Grupa przedszkolnapodwieczorek13.2013.40