Stołówka

Rok szkolny 2023/2024

abonament – październik 2023

abonament – listopad 2023

abonament – grudzień 2023

abonament – styczeń 2024

abonament marzec 2024

Stawka żywieniowa dla ucznia – 5,00 zł.

Regulacja finansowa za obiady tylko przelewem bankowym (kwotę należy wpłacić z góry za dany miesiąc).

WZÓR: 

Nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu.

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003.

Kwota wpłaty: (wpisać wyliczoną sumę za dany miesiąc).

Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu za miesiąc (wpisać miesiąc) 2020 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza) lub nauczyciela ((tu wpisać imię i nazwisko).

Harmonogram wydawania posiłków w stołówce szkolnej SP Połaniec obowiązujący od 7.09.2023 r.

Klasa „0” oraz klasy I – IV od godziny 11.00 do 11.30

Klasy V-VIII na przerwie 12.15 – 12.30 lub po lekcjach do godz. 14.15