Stołówka

W roku szkolnym 2019/2020 stołówka szkolna

czynna w godzinach 11.00 – 14.30.

Stawka żywieniowa dla ucznia – 5,00 zł.

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić z góry za dany miesiąc).

WZÓR: 

Nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu.

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003.

Kwota wpłaty: (wpisać wyliczoną sumę za dany miesiąc).

Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu za miesiąc (wpisać miesiąc) 2020 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza) lub nauczyciela ((tu wpisać imię i nazwisko).