Dyrekcja

Dyrektor szkoły: mgr Gabriela Zielińska

Wicedyrektorzy: 

  • mgr Marzena Abramczuk
  • mgr Dominika Mikoda
  • mgr Małgorzata Sokołowska