Koordynator projektu

Nabór na stanowisko koordynatora projektu.

Tytuł projektu: „Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu”

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027.

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

Stanowisko: Koordynator projektu

Zakres obowiązków:

 • Koordynacja i nadzór nad realizacją działań projektowych zgodnie z harmonogramem
 • Współpraca z zespołem projektowym oraz interesariuszami zewnętrznymi
 • Monitorowanie postępów projektu i przygotowywanie sprawozdań dla instytucji finansujących
 • Zarządzanie budżetem projektu i zapewnienie jego zgodności z wytycznymi EFS+
 • Organizacja i prowadzenie spotkań zespołu projektowego
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej oraz przygotowywanie sprawozdań i rozliczeń finansowych
 • Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za merytorykę projektu i realizowane zadania
 • Dbanie o promocję projektu i sprawozdania z jego przebiegu
 • Przygotowywanie umów z osobami zatrudnionymi w projekcie
 • Zarządzanie zespołem, wyznaczanie zadań
 • Dbanie o kwestie formalne, powiązane z projektem
 • Monitorowanie pracy personelu, a także poszczególnych etapów wykonania projektu
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie działań zaradczych oraz naprawczych
 • Nadzorowanie przebiegu reklamacji i skarg, jakie mogą się pojawić

Wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych
 • Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych
 • Znajomość zasad i wytycznych dotyczących realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z EFS+
 • Znajomość Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 i związanej z nim sprawozdawczości
 • Biegła znajomość aplikacji Centralnego Systemu Teleinformatycznego CST 2021
 • Znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych (szczególnie prawa zamówień publicznych)
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne i komunikacyjne
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole i samodzielność w działaniu
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Komunikatywność, odpowiedzialność;
 • Prawo jazdy kat B;
 • Mobilność;
 • Dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • Umowę zlecenie na czas realizacji projektu
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w dynamicznym i zaangażowanym zespole

Wymagane dokumenty:

Termin i miejsce składania aplikacji:

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres:

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

ul. Żapniowska 1

28-230 Połaniec

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, ul. Żapniowska 1, do dnia 26.06.2024 r.

Informacje dodatkowe:

Więcej informacji o projekcie oraz szczegóły dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: 15 865 07 31.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

ul. Żapniowska 1

28-230 Połaniec

Tel: 15 865 07 31

E-mail: sekretariat@psppolaniec.pl

Strona internetowa: https://podstawowa.polaniec.eu/