Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne (świetlica socjoterapeutyczna)

  1. Mirosława Młodzińska
  2. Teresa Roguz
  3. Ewa Brzeska
  4. Alicja Dalmata