Wychowawcy klas

W roku szkolnym 2019/2020 opiekę nad klasami sprawują:

KlasaWychowawca
0 Mirosława Mazur
I a Katarzyna Ziółkowska
I b Jolanta Miaz
I c Anna Wąsik
I d Justyna Michalska
I e Marzena Ziółek
II a Wioletta Walczyk
II b Marzena Durma
II c Elżbieta Wnuk
II d Ewa Brzeska
II e Katarzyna Chrząstowska-Chabior
III a Barbara Gardynik
III b Teresa Roguz
III c Agnieszka Chyla
III d Elżbieta Leśniak
III e Anna Głodo
IV a Andrzej Kowalik
IV b Wioletta Kareta
V a Jolanta Łabuszewska-Gzyl
V b Alicja Dalmata
V c Wojciech Durma
V d Małgorzata Dalmata-Konwicka
V e Anna Wąż
V f Barbara Kozioł
V g Aneta Chmura
V h Iwona Sulik
VI a Beata Kołek
VI b Katarzyna Ostręga
VI c Urszula Mantorska-Skowron
VI d Dorota Szałach
VI e Monika Skowron
VI f Ewa Kopacz
VII a Anna Komorowska
VII b Marzena Drożdżowska
VII c Edyta Wawrzyk-Stępień
VII d Katarzyna Szydłowska
VIII a Magdalena Pedyńska
VIII b Dorota Jakubas
VIII c Anna Drzymalska
VIII d Małgorzata Głocka