Wychowawcy klas

W roku szkolnym 2020/2021 opiekę nad klasami sprawują:

KlasaWychowawca
0 Karolina Łukaszek
I a Jolanta Miaz
I bAnna Wąsik
I cJustyna Michalska
I dMarzena Ziółek
I eAgnieszka Telka
II a Katarzyna Chrząstowska – Chabior
II bWalczyk Wioletta
II cMarzena Durma
II dElżbieta Wnuk
II eEwa Brzeska
III a Teresa Roguz
III bBarbara Gardynik
III cAgnieszka Chyla
III dElżbieta Leśniak
III eAnna Głodo
IV aBeata Kołek
IV b Magdalena Pedyńska
IV cAnna Ossolińska
IV dKatarzyna Ostręga
IV eIwona Gacoń
V a Zofia Sowińska
V b Edyta Wawrzyk-Stępień
V c Marzena Drożdżowska
V d Katarzyna Szydłowska
V e Anna Komorowska
VI a Alina Switek
VI b Anita Cichoń
VI cMarzena Dobroch
VI dMagdalena Przybył-Szcześniak
VI eMarzena Chyla
VII a Andrzej Kowalik
VII bAgnieszka Gil – Przewoźniak
VIII aWioletta Jabłońska
VIII bAlicja Dalmata
VIII c Dorota Jakubas
VIII d Małgorzata Dalmata-Konwicka
VIII e Ewa Kopacz
VIII f Barbara Kozioł
VIII gAneta Chmura
VIII hIwona Bodulska