Wychowawcy klas

W roku szkolnym 2020/2021 opiekę nad klasami sprawują:

KlasaWychowawca
0 Karolina Łukaszek
I a Agnieszka Chyla
I bWioletta Walczyk
I cMarzena Durma
I dElżbieta Wnuk
I eEwa Brzeska
II a Agnieszka Dudek
II bBarbara Gardynik
II cKatarzyna Chrząstowska-Chabior
II dElżbieta Leśniak
II eAnna Głodo
III a Katarzyna Ziółkowska
III bJustyna Michalska
III c Anna Wąsik
III d Jolanta Miaz
III eMarzena Ziółek
IV aAlicja Adaś
IV b Edyta Wawrzyk-Stępień
IV c Marzena Drożdżowska
IV d Katarzyna Szydłowska
IV e Anna Komorowska
V a Alina Switek
V b Anita Cichoń
V c Marzena Dobroch
V d Magdalena Przybył-Szcześniak
V eMarzena Chyla
VI a Andrzej Kowalik
VI b Wioletta Kareta
VII aJolanta Łabuszewska-Gzyl
VII bAlicja Dalmata
VII c Dorota Jakubas
VII d Małgorzata Dalmata-Konwicka
VII e Anna Wąż
VII f Barbara Kozioł
VII g Aneta Chmura
VII h Iwona Sulik
VIII aAlicja Gujska- Śledź
VIII b Katarzyna Ostręga
VIII cWioletta Jabłońska
VIII d Dorota Szałach
VIII e Monika Skowron
VIII f Ewa Kopacz