Portale edukacyjne

Pełne wiedzy, zachęcające do nauki portale i platformy edukacyjne dla uczniów.

Link do portalu e-podręczniki.pl
Link do portalu Matematyczne ZOO
Link do portalu Sieciaki.pl
Link do portalu Wolne Lektury
Link do portalu Pi-stacja
Link do portalu Code
Link do portalu Dyktanda.net
Link do portalu Math.edu.pl
Link do portalu Szlifuj swój angielski
Link do portalu Pisupisu.pl
Link do portalu Dyktanda online
Link do portalu Szalone liczby
Link do portalu Engly
Link do portalu Przystanek Historia