Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodnicząca: Katarzyna Anioł
Zastępca: Joanna Kierys-Puto
Sekretarz: Monika Myl
Skarbnik: Dorota Stawiarz

Członkowie:
Ewelina Jasiak
Edyta Jarzyna
Paweł Orawiec

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Przewodniczący: Krzysztof Godzwon
Zastępca: Anna Janowska
Członek: Monika Ludew

Dokumenty:

Regulamin Rady Rodziców

Aneks nr 1 do Regulaminu Rady Rodziców

Komunikat ws. zwrotu 20% wpłat na Radę Rodziców w r. szk. 2019/2020