Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodnicząca: Katarzyna Anioł
Z-ca Przewodniczącej: Joanna Kierys–Puto
Z-ca Przewodniczącej: Damian Chłodnicki
Sekretarz: Monika Mustroń
Skarbnik: Dorota Stawiarz

Członkowie:
Marlena Mikuśkiewicz
Jan Koperski

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Aneta Ambroży
Z-ca Przewodniczącego: Anna Janowska
Członek: Karolina Guzik

Konto Rady Rodziców

Wpłat na konto Rady Rodziców można dokonywać na rachunek:

Bank Spółdzielczy w Połańcu
25 94250008 0000 0970 2004 0001

Dokumenty:

Regulamin Rady Rodziców

Aneks nr 1 do Regulaminu Rady Rodziców