Negocjacje dotyczące wniosku ,,Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu”

W dniu 07.02. 2024 roku w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, odbyły się negocjacje dotyczące zmian budżetowych i zakresu formalnego i merytorycznego wniosku pt. ,,Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu’’.

Spotkanie miało na celu omówienie kluczowych aspektów projektu oraz ewentualnych modyfikacji, które należało wprowadzić w celu jak najlepszego dostosowania go do wymogów i oczekiwań instytucji finansujących oraz lokalnej społeczności edukacyjnej.

W trakcie negocjacji poruszono wiele istotnych kwestii dotyczących zarówno finansowania, jak i zakresu merytorycznego proponowanego projektu. Dyskutowano o planowanych działaniach mających na celu poprawę jakości nauczania oraz warunków pracy w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu. 

Przeprowadzone negocjacje były ważnym krokiem w procesie doskonalenia jakości edukacji w Połańcu, stanowiąc jednocześnie wyraz wspólnej determinacji i zaangażowania wszystkich zaangażowanych stron w realizację tego ważnego celu.

 W negocjacjach uczestniczyli Przedstawiciele Gminy Połaniec, Szkoła Podstawowa: Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Pan Jacek Benedykt Nowak, Zastępca Burmistrza Pan Jarosław Kądziela, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu Pani Gabriela Zielińska, Wicedyrektorki Szkoły Podstawowej w Połańcu Pani Wioletta Kareta i Pani Małgorzata Sokołowska – autorki wniosku oraz przedstawiciele Komisji Oceny Projektów w DWEFS: Pani Marta Stasiak oraz Pani Paulina Bielicz.