Dokumenty szkolne

Zmiany w statucie szkoły:

Program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2023/2024

Szkolne procedury w sytuacjach kryzysowych

Przedmiotowe systemy oceniania

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2022/2023

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024