Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.
2. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych ·       2, 3 listopada 2023 r.

·       2 maja 2024 r.

·       14, 15 i 16 maja 2024 r. (egzamin ósmoklasisty)

·       17 maja 2024 r.

·       31 maja 2024 r.

3. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2023 r.
4. Ferie zimowe 12-25 lutego 2024 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
6. Egzamin ósmoklasisty
Termin główny:

  • język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00
Termin dodatkowy:

  • język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  • matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) –

godz. 9:00

  • język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00
Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty:

3 lipca 2024 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 3  lipca 2024 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji:

3 lipca 2024 r.

7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.