Klasa VIII b

JĘZYK POLSKI

 1. Przeczytaj ze strony 302 tekst Melchiora Wańkowicza pt. „Ziele na kraterze”.
 2. W zeszycie przedmiotowym odpowiedz na pytania zawarte w ćwiczeniach: 2 – str. 303 oraz 5 – str. 304.
 3. Przeczytaj ze strony 333 tekst Sławomira Mrożka pt. „Artysta”.
 4. Przeczytaj ze strony 334 i 335 informacje na temat: „Rozmowy kwalifikacyjnej” oraz „Listu motywacyjnego”.
 5. Wpisz do zeszytu odpowiedzi na następujące pytania:

a) Wymień bohaterów utworu i scharakteryzuj krótko tytułowego artystę.

 • Bohaterowie utworu ………………………………………………………….
 • Artysta jest …………………………………………………………………………

b) Wymień powody, dla których Kogut chciał pracować w cyrku: ……………………………

c) Przedstaw w punktach przebieg wydarzeń. Użyj równoważników zdań.

7. Przygotuj wg podanego schematu powtórzenia z lektur: A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” oraz „Dziady” cz. II, Ch. Dickens „Opowieść wigilijna”, A. Fredro „Zemsta”, I. Krasicki „Żona modna”.

 • czas i miejsce wydarzeń,
 • bohaterowie oraz charakterystyka głównych bohaterów,
 • problematyka utworu z uwzględnieniem gatunku i rodzaju literackiego.

7. Pamiętaj o oddaniu rozprawki oraz opowiadania twórczego.

8. Wybierz z testów egzaminacyjnych dwie dowolne rozprawki i przygotuj: tezę i trzy argumenty bez ich rozwijania. Pracę tę przygotuj na kartce, podpisz i oddaj po powrocie do sprawdzenia wg wzoru:

 • temat wybranej rozprawki;
 • teza;
 • argumenty.

8. Pamiętaj o przygotowaniu zeszytu przedmiotowego do sprawdzenia i uzupełnienia ewentualnych braków. Ocenie podlegać również będą ćwiczenia z zadania nr 2, 5.

Bardzo proszę potraktować te polecenia poważnie, wykonać je rzetelnie, wszystkie bowiem podlegają ocenie.

Uwaga: Niniejszą kartkę z zadaniami bardzo proszę wydrukować, dać do podpisu Rodzicowi i przynieść do szkoły.

Andrzej Kowalik

HISTORIA

Tematy, które należy przeczytać i sporządzić notatkę do zeszytu z następujących zagadnień (lekcji należy się nauczyć): 

1. Polska w NATO i UE – s. 253-256:

 • Instytucja UE;
 • Polityka zagraniczna;
 • Polska droga do UE;
 • Polska społeczność wobec Unii;
 • Polska w strukturach NATO;
 • Polska w wojnie z terroryzmem.

2. Świat w erze globalizacji – s. 257-261:

 • Globalizacja;
 • Przeciwnicy globalizacji;
 • Rewolucja informacyjna;
 • Początek telefonii komórkowej;
 • Kultura masowa;
 • Dolina Krzemowa;
 • Rozwój turystyki;
 • Globalna wioska czy globalne miasto?
 • Współczesne migracje.

Pisemnie ćw. 2, str. 261 (na kartkach).

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

BIOLOGIA

26.03.2020

17.03.2020

Tematy do samodzielnego opracowania:

Pomocne materiały multimedialne znajdziecie pod linkami:

CHEMIA

Temat do samodzielnego opracowania: Metanol i etanol.

W razie pytań zachęcam do kontaktu ze mną na moim profilu na facebooku: Agnieszka Przewoźniak.

GEOGRAFIA

 • Przeczytać z podręcznika temat „Urbanizacja w Ameryce”, s. 126 – 131.
 • Uzupełnić ćwiczenie 3, s.60  i 4, s. 61.
 • Powtórzyć rozdział „Ameryka Północna i Południowa”, podręcznik s. 100 – 131.

MATEMATYKA

INFORMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

Nauczyciel prowadzący: Anna Komorowska

NOWE!

Rozdział 8  

 • Funkcje językowe – ćw. 1, 2, 3,4/71 (podręcznik).
 • Cała strona 73 podręcznik – powtórzenie.

Rozdział 9

 • Strona 76 i 77 – słownictwo.
 • Cała strona 79 – czytanie.
 • Funkcje językowe-  ćw. 2, 4/81 (podręcznik).
 • Cała strona 83 podręcznik – powtórzenie.

Rozdział 10 – Cała strona 84 i 85 – słownictwo.

Po powrocie KARTKÓWKA z funkcji językowych z rozdziału 7, 8, 9.

Nauczyciel prowadzący: Joanna Pawelec

JĘZYK NIEMIECKI


Ćwiczenia i zadania do samodzielnej pracy dla obu grup językowych:

 • Do wykonania zadania: 1,2,5 ze strony 28 oraz ćwiczenie 6 ze strony 29 z zeszytu ćwiczeń.
 • Do wykonania także strona 30 z zeszytu ćwiczeń.
 • W zeszytach przedmiotowych wpisać temat: Wir essen gemeinsam, pod tematem zapisać słówka z ćw.1A ze strony 26 i przetłumaczyć je na język polski.
 • Rozwiązać zadania ze strony 32 z zeszytu ćwiczeń (cała strona).

FIZYKA

 • Przeczytać z podręcznika ze zrozumieniem tematy 11.2 ; 11.3 ;11.5.
 • Przygotować referat lub prezentację w Power Poincie ( maksymalnie 10 slajdów) na temat: „Własności i zastosowanie fal elektromagnetycznych”.

Uwaga! W pracy można opisać krótko całe widmo fal albo wybrać jeden rodzaj fal i i opisać dokładniej. Podać źródła informacji, unikać plagiatów i gotowych opracowań, w pracy zawrzeć informacje zrozumiałe dla Was. Gotowe prace przesłać drogą internetową na podany wcześniej adres poczty nauczyciela.

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

RELIGIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauczyciel prowadzący: Sabina Roguz

Przedstawiam Wam ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha oraz układ ćwiczeń przy muzyce, postarajcie się je dokładnie wykonywać.

Pozdrawiam

Link: https://www.youtube.com/watch?v=dDFZpB3lMds

Nauczyciel prowadzący: Piotr Stępień

Wzmacnianie obręczy barkowej (11-20 pompek)

Link: http://www.100pompek.pl/

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE