Klasa VI e

JĘZYK POLSKI

23.03.2020


HISTORIA

23.03.2020

Powtórzyć i przepisać do zeszytu.

Do podanych wydarzeń dopisz daty: Konfederacja barska, konfederacja targowicka, sejm rozbiorowy, powstanie kościuszkowskie, Sejm Wielki, pierwszy, drugi i trzeci rozbiór Polski, sejm niemy, wojna w obronie konstytucji.


Przygotować się do powtórzenia i sprawdzianu  z rozdziału V  „Upadek Rzeczypospolitej”.

MATEMATYKA

23.03.2020


Powtórzenie wiadomości o procentach, przygotowanie do sprawdzianu wg załączonych zadań.

BIOLOGIA

Tematy do samodzielnego opracowania:

  • Gady – kręgowce, które opanowały ląd. Podręcznik str. 103 – 106.
  • Przegląd i znaczenie gadów. Podręcznik str. 107 -111.
  • Proszę również o wykonanie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń str. od 85 do 92.

Pomocne materiały multimedialne znajdziecie pod linkiem:

https://epodreczniki.pl/a/gady—mistrzowie-przetrwania-w-suchym-srodowisku/D1C7YooNc

GEOGRAFIA

  • Powtórzyć rozdział „Gospodarka Europy”, podręcznik s. 96 – 128.
  • Rozwiązać „Sprawdź czy potrafisz”, s. 80 – 81 w zeszycie ćwiczeń.

JĘZYK ANGIELSKI

Hello  everyone,

Welcome to online lessons. We will meet on the class groups on Messenger. Just in case you are not at our meetings here are some tasks to do.

  1. Learn vocabulary 6.1, 6.2, 6.5 page 89 – pisemnie.
  2. Vocabulary 6.3, 6.4, 6.6, – ustnie.
  3. WORKBOOK: the whole page 50 and Ex. 1 page 51.
  4. Ponadto, znajdź, wydrukuj (lub narysuj) i wklej do zeszytu piramidę żywienia.

For everyone, who makes the impossible possible every day. And for everyone who’s ever been told they.

See you soon     Dorota Szałach

TECHNIKA

INFORMATYKA

Nauczyciel prowadzący: Marzena Abramczuk

24,25 marca – Zadania  

Zadania z programu Scratch

Nauczyciel prowadzący: Teresa Sojda

MUZYKA

PLASTYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauczyciel prowadzący: Alina Switek

Nauczyciel prowadzący: Piotr Stępień