Klasa V h

Wychowawca jest w stałym kontakcie ze wszystkimi uczniami i ich rodzicami na grupie społecznościowej.

JĘZYK POLSKI

Przypominam o czytaniu lektury pt. „Lew, czarownica i stara szafa” C. Lewisa, którą zadałam 27 lutego.

Zapisanie i opracowanie przesyłanych przeze mnie treści  jest obowiązkowe dla każdego ucznia w klasie.

Treści te – począwszy od tematów – należy zapisywać w całości i starannie w zeszycie w odpowiedniej kolejności (z datami).

Temat nr 1: Wyznaczanie grup podmiotu i orzeczenia. Związki wyrazowe.

Polecenie do zeszytu:

W podanych zdaniach wskaż grupę podmiotu i orzeczenia (w wykresie, tak jak robiliśmy na lekcji). Następnie z każdego zdania wypisz:

 • związek główny,
 • związek podrzędny,
 • związek współrzędny.
 1. Te niezwykłe księgi dostarczały jej wskazówek życiowych.
 2. Starała się bardzo uważnie odczytywać przesłania przypowieści.
 3. Na początku Bóg stworzył niebo i pustą ziemię.

Temat nr 2: Przyimek stoi przy imieniu.

 1. Pisemnie w zeszycie ćwiczenie 1 ze strony 198. Podkreślić wstawiane wyrazy.
 2. W oparciu o tabele ze strony 198 zapisać w zeszycie, co to jest przyimek, a następnie czym jest wyrażenie przyimkowe.
 3. Pisemnie w zeszycie ćwiczenia 2 i 3 ze stron 198 i 199.

Temat nr 3: Przyimek i wyrażenie przyimkowe.

 1. Pod tematem wypisać ładnie w ramce najczęściej używane przyimki i nauczyć się ich (str.199).
 2. Pisemnie w zeszycie ćwiczenie 5 str.199.
 3. Przeczytać i zapamiętać informacje z ramki na str. 200, a następnie pisemnie w zeszycie  3 przykłady z ćwiczenia 6 ze str. 200.
 4. Na koniec ćwiczenie 8 ze strony 200.

Dwaj uczniowie – zgodnie z ustaleniami – wykonują połowę ćwiczeń zadawanych reszcie uczniów w całości.

Temat nr 4: Na pewno czy na niby? Pisownia przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych.

 1. Przeczytać wiersz ze strony 201, zwracając uwagę na wyróżnione wyrazy.
 2. Pisemnie w zeszycie ćwiczenie 1 ze strony 202.
 3. Pod ćwiczeniem kolorem wypisać zasadę ortograficzną, której należy się nauczyć – w oparciu o pierwszą ramkę do zapamiętania na stronie 202. Poniżej wyjątki od tej zasady w oparciu o drugą ramkę z definicją na tej samej stronie.
 4. Ustna analiza ćwiczenia 3. str.203.
 5. Pisemnie w zeszycie 3 przykłady z ćwiczenia 5 str. 203.
 6. Na koniec w całości pisemnie w zeszycie ćwiczenie 6 str. 203.

Temat nr 5: „Kto ma uszy, niechaj słucha…” . Przypowieść o siewcy.

 1. Przeczytać przypowieść, cel i wyjaśnienie ze stron 204 i 205.
 2. W zeszycie pisemnie określić czas i miejsce wydarzeń – wg polecenia 1 ze strony 205.
 3. Następnie, z pomocą odpowiednich fragmentów rozszyfrować, kto jest siewcą i czym jest ziarno z tej przypowieści. Odczytać znaczenia dosłowne i przenośne tych słów. Wniosek zapisać w zeszycie wg polecenia 2 na stronie 205.
 4. Przeczytać ze zrozumieniem definicję przypowieści zamieszczoną na stronie 205 i nauczyć się jej.
 5. W oparciu o definicję ćwiczenie 3 str. 205 – cytaty zaznaczyć w podręczniku leciutko ołówkiem.
 6. Po ustnej analizie ćwiczeń 5 i 6 pisemnie w zeszycie ćwiczenie 7 ze str. 205. Odpowiedź rozpocząć nagłówkiem, wskazówki wypisać w punktach, stosując formę 2 os. l.poj.

HISTORIA

26.03.2020

24.03.2020

17.03.2020


Na podstawie tego krótkiego filmu sporządź notatkę o rządach Mieszka I: https://www.youtube.com/watch?v=gc-c8tSNAqg

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

BIOLOGIA

JĘZYK ANGIELSKI

Nauczyciel prowadzący: Emilia Kocur

Podaję link do strony, na której znajduje się kilkadziesiąt ćwiczeń z czasu past simple, który ostatnio przerabialiśmy (was/were oraz czasowniki regularne i nieregularne):

http://agendaweb.org/verbs/to-be-past-exercises.html

http://agendaweb.org/verbs/past_simple-exercises-elementary.html

Polecam zrobienie kilku ćwiczeń dziennie, system sprawdza poprawność odpowiedzi.

Jestem również do dyspozycji uczniów na mailu: emilia.kocur@gmail.com oraz na messengerze: Emilia Kocur. Chętnie pomogę lub wyślę indywidualnie ćwiczenia.  

Good luck!

Nauczyciel prowadzący: Anna Ossolińska

Temat: Lekcja powtórzeniowa – Unit 5.

Wykonaj w zeszycie ćw. 1-5 str. 76, ćw. 10, 11 str. 77 (podręcznik) oraz w ćwiczeniówce ćw. 1-5 str. 48.

INFORMATYKA

Nauczyciel prowadzący: Monika Bednarska-Nowak

24.03.2020

 1. Wpisujecie temat do zeszytu: Lekcja online z PowerPoint.Wpisujecie w wyszukiwarce: Lekcje online z PowerPoint.
 2. Wybieracie Filmy (Kurs PowerPoint Dla Początkujących: Jak stworzyć prezentację) i wybieracie lekcje, które Was zainteresują (min. 2 i oglądacie według Was najciekawsze, mogą być wszystkie).

W razie jakichkolwiek pytań proszę o wysłanie wiadomości na mojego e-maila: monikainformatyka74@wp.pl.

Życzę miłej i przyjemnej pracy.


17.03.2020

Program PowerPoint – książka od strony 93 do 100.

Nauczyciel prowadzący: Iwona Sulik

Wykonaj w programie Scratch zadanie 2 str. 54 oraz zadanie 2 str. 60 z podręcznika. 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Wykonać w domu pracę pt. „Wisząca pisanka” zgodnie z instrukcją:

RELIGIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Przedstawiam Wam dwa zestawy ćwiczeń do wykonania w tygodniu. Możecie sobie przeplatać te dwa zestawy. Są one przewidziane dla Waszej grupy wiekowej. Chciałabym, abyście się skupiły na tym, co robicie w danym momencie, ponieważ odniesiecie większy sukces. POWODZENIA

Tabata: https://www.youtube.com/watch?v=PAUmNKJNPsA

Zumba: https://www.youtube.com/watch?v=m-13-WFz7K8

UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

26.03.2020

23.03.2020