KWIECIEŃ MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Ci…  
Słyszysz mnie?

Widzisz mnie?

Czujesz mnie?

Boisz się?

To ja – ten atypowy… Niby inny, ale taki jak Ty…

Z tymi samymi potrzebami, uczuciami i lękami… tylko bardziej potrzebuję akceptacji I zrozumienia.

Nie jestem dziwny…

Mam autyzm.

 

KWIECIEŃ MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

 

            Obchody Miesiąca Świadomości Autyzmu w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w  Połańcu rozpoczęły się od wysłuchania pięknej i wzruszającej audycji, którą przygotowała  p. Karolina Guzik. Słowa, które popłynęły przez szkolny radiowęzeł sprawiły, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zatrzymali się i z dużym zainteresowaniem i  skupieniem wsłuchali się w ich sens. Od wielu lat nasza placówka aktywnie szerzy bowiem wiedzę dotyczącą spektrum autyzmu wśród społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników – organizując różne akcje. Zależy nam na tym, żeby tworzyć bardziej zrozumiałe, akceptujące i wspierające społeczeństwo, gdzie każdy może znaleźć swoje miejsce.

Tegoroczne działania są kontynuacją projektu edukacyjno-społecznego „Przyjaźnie dla autyzmu”, który w tamtym roku opracowały i koordynowały  Pani Aneta Ambroży oraz Pani Monika Moryto. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem  ze strony uczniów wspieranych przez wychowawców i rodziców. W ramach projektu odbyło się wiele działań mających na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu oraz kształtowanie właściwych postaw prospołecznych – empatii, zrozumienia, tolerancji, wrażliwości i otwartości, tj. konkursy plastyczne, konkurs na niebieskie zdjęcie i akcja charytatywna, podczas  której  uczniowie poszczególnych klas prześcigali się w ilości zbieranych nakrętek. Zanim trafiły one do potrzebującego chłopca, utworzono z nich wielkie „serce dla autyzmu”. W tym roku, tradycyjnie już – na holu głównym szkoły przygotowana została gazetka informacyjna, której autorką jest p. Zofia Sowińska. Dzięki zaangażowaniu p. Danuty Pawełek i p. Małgorzaty Żyły uczniowie klas 1-3 stworzyli „serce dla autyzmu”, a uczniowie klas 4-8 wykonali kolorowy łańcuch, z którego powstał ogromny znak nieskończoności – symbol solidarności z osobami w  spektrum autyzmu. Zespół nauczycieli ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej udostępnił Gronu Pedagogicznemu praktyczny poradnik, który może pomóc w zrozumieniu świata osób autystycznych. Zawiera on wskazówki, narzędzia oraz inspirujące historie, dzięki którym łatwiej jest stworzyć wspierającą i akceptującą przestrzeń dla uczniów w spektrum.

W bieżącym roku szkolnym postanowiłyśmy rozszerzyć nasze działania i zaangażować w nie lokalną społeczność. Panie Małgorzata Studnicka i Iwona Damm zaprojektowały plakat oraz ulotkę zawierającą podstawową wiedzę dotyczącą spektrum autyzmu. Rozprawiamy się z  krzywdzącymi mitami i stereotypami. Do współpracy zaprosiłyśmy Miasto i Gminę Połaniec wraz z burmistrzem Jackiem Benedyktem Nowakiem. Początkowo planowałyśmy skromne działania – kilka plakatów i ulotek miało trafić do najbardziej znanych instytucji w naszym mieście i gminie. Stało się jednak inaczej! Dzięki wspaniałej współpracy koordynatorek projektu z nauczycielami należącymi do Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej – p. Karoliną Guzik, p. Zofią Sowińską
i p. Małgorzatą Żyłą nasze autorskie plakaty i ulotki ruszyły w miasto, a skala zainteresowania przerosła nasze skromne oczekiwania. W akcję aktywnie włączyło się 28 placówek z terenu miasta i gminy Połaniec, za co z całego serca dziękujemy! Plakat wyświetlany jest również na telebimie miasta i gminy. 25 kwietnia odbył się także kiermasz charytatywny „Przyjaźnie dla autyzmu”, którego dochód został przekazany dla ucznia naszej szkoły. W jego organizację zaangażowało się wielu nauczycieli oraz rodziców, za co jesteśmy ogromnie wdzięczne.  Daje nam to poczucie, że to, co robimy, ma sens, jest potrzebne i mile widziane.

Czy takie działania są ważne?  Tak! Są ważne, bo jak pisał A. Mickiewicz:

„WIEDZA POZWALA ZROZUMIEĆ A ZROZUMIENIE PROWADZI DO AKCEPTACJI”.

Dziękujemy wszystkim, którzy z dużym zaangażowaniem i kreatywnością wzięli udział w akcji tworzenia nagrań i zdjęć, z których powstał piękny film zmontowany przez p. Karolinę Guzik, obrazujący jedność naszej lokalnej społeczności i otwartość na szerzenie wiedzy w tak ważnym temacie, jakim jest spektrum autyzmu.

Niezmiernie gorąco dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec oraz kierownikowi Referatu Organizacyjnego Komunikacji i Spraw Społecznych naszej gminyp. Annie Winnickiej  za otwartość, wsparcie i dobrą współpracę w realizacji podejmowanych inicjatyw.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasze działania.

Koordynatorzy:

Małgorzata Studnicka

Iwona Damm

 

Film

 

Audycja „Kwiecień miesiącem świadomości autyzmu”