Komunikat kierownika świetlicy i stołówki szkolnej!

Bardzo proszę rodziców (opiekunów prawnych) o niedokonywanie do końca ostatniego dnia miesiąca grudnia wpłat za obiady (przelewów abonamentowych) na miesiąc styczeń 2024 roku.

Wojciech Durma