„Każdy inny – wszyscy równi”

Co roku w naszej szkole obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, które przypada na dzień 3 grudnia – święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Tegorocznym tematem obchodów jest hasło: „Zjednoczeni w działaniu na rzecz ratowania i osiągania celów zrównoważonego rozwoju dla osób
z niepełnosprawnościami, z ich udziałem i przez osoby z niepełnosprawnościami.” Każdego dnia powinniśmy zwracać uwagę na prawa osób niepełnosprawnych, upowszechniać ideę tolerancji, otwartości, akceptacji i szacunku. Osoby z niepełnosprawnościami są wśród nas, ale czy potrafimy być razem z nimi ? Czy potrafimy w odpowiedni sposób przyjść im z pomocą? Nasza szkoła udowodniła, że wspiera, rozumie, akceptuje i darzy szacunkiem osoby z niepełnosprawnościami
i dzień 5 grudnia był tego dowodem. Prócz gazetki tematycznej przygotowanej na holu głównym, nie zabrało inicjatywy-  symbolicznego zjednoczenia się w idei szacunku, tolerancji i akceptacji
z osobami z niepełnosprawnościami, gdzie zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogli odcisnąć swoją dłoń na tablicy tematycznej.

Niepełnosprawność nie powinna wykluczać. Dlatego tak ważne jest, abyśmy rozumieli potrzebę skutecznego usuwania barier i wprowadzania zmian umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami aktywny udział w życiu społecznym na równi z innymi. To budowanie otwartego, przyjaznego świata, w którym każdego człowieka postrzega się przez pryzmat jego możliwości, a nie ograniczeń.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Panie Anetę Ambroży
i Małgorzatę Studnicką,  która była wyświetlana przy bibliotece szkolnej i nasi uczniowi mogli się
z nią zapoznać.

Bądźmy otwarci na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i udzielajmy pomocy tam gdzie jej nie ma lub gdzie jest potrzebna!

Zaangażowane osoby: Zofia Sowińska, Karolina Guzik i nauczyciele współorganizujący proces nauczania.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością – kliknij aby dowiedzieć się więcej.