Konkurs „Jak dobrze znasz polszczyznę?”

21 lutego br. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbył się szkolny konkurs „Jak dobrze znasz polszczyznę?.
Wzięli w nim udział uczniowie klas VI i VII.

Celem przedsięwzięcia było:

  • promowanie języka ojczystego;
  • poszerzanie wiedzy z zakresu nauki o języku i ortografii;
  • wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
  • dbałość o poprawność wypowiedzi;
  • rozwijanie sprawności językowej i uważnego czytania;
  • uczenie się poprzez działanie.

Test konkursowy składał się z trzydziestu pytań. Uczniowie musieli zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi ortografii, interpunkcji, słownictwa oraz gramatyki.

Wcześniej jednak – w ramach przygotowań – mogli zapoznać się z udostępnioną na platformie Classroom prezentacją związaną z Dniem Języka Ojczystego oraz wziąć udział w akcji „Sprawdź się! – trening czyni mistrza… – MDJO 2023”.

 

https://view.genial.ly/63ebcfe195a4f90011382cea/horizontal-infographic-review-sprawdz-sie-trening-czyni-mistrza-mdjo-2023

Dzięki opracowanemu zestawowi ćwiczeń interaktywnych mieli okazję utrwalić znajomość zasad ortograficznych, przypomnieć sobie informacje o związkach frazeologicznych, synonimach, antonimach, homonimach, częściach mowy, częściach zdania czy rodzajach zdań, doskonaląc w ten sposób swoje kompetencje w zakresie poprawnego posługiwania się językiem ojczystym.

A oto wyniki zmagań konkursowych:

MIEJSCE I:
Mikołaj Anioł 7a
Igor Nowak 6a

MIEJSCE II:

Gabriela Wilk 7b
Tatiana Fijałkowska 6a
Weronika Guła 6e

MIEJSCE III:
Karolina Przysucha 6c

WYRÓŻNIENIA:

Lena Wójcik 6d
Olaf Szpak 7b
Martyna Wołowiec 7b

27 lutego w bibliotece szkolnej odbyło się podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz „niepytajki”, które mogą wykorzystać w trakcie Miesiąca Języka Ojczystego, a laureaci również nagrody książkowe.

 

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom!

Aneta Ambroży
Mirosława Młodzińska
Marzena Rybak