Próbny egzamin ósmoklasisty.

W dniach 22, 23 i 24 lutego 2023 r. (środa, czwartek, piątek) odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.

Zostanie on przeprowadzony na segmencie E na 2, 3 oraz 4 lekcji.

Uczniowie klas ósmych w tych dniach od 1 do 4 lekcji włącznie przebywają w przydzielonych salach:

 • klasa 8a – 19E
 • klasa 8b – 17E
 • klasa 8c – 20E
 • klasa 8d – 21E
 • klasa 8e – 22E
 • klasa 8f – 30E
 • klasa 8g – 31E
 • klasa 8hi – 32E
 • uczniowie z dostosowaniami – 28E, 33E oraz czytelnia.

Po skończonym egzaminie uczniowie wracają do sal według planu.

W czasie trwania egzaminu całkowicie wyłączony jest segment E. Biblioteka będzie dostępna od 6 godziny lekcyjnej.

Lekcje od 1 do 4 dla uczniów klas 4-7 z segmentu E zostają przeniesione do innych klas. Nowy przydział zostanie umieszczony przy wejściach na segment E (parter, I piętro) oraz na portierni.

Sala 28E jest zajęta na egzamin. Lekcje informatyki odbywają się w salach 16B i 19B (łączenie grup).

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINU

 1. Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w sali.
 2. Zakaz używania kalkulatora oraz korektora.
 3. Obowiązkowa legitymacja szkolna lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 4. Przybory na egzamin: długopis z czarnym wkładem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych), a w przypadku matematyki także linijka (nie można pożyczać przyborów od innych zdających). Rysunki (jeżeli będzie taka potrzeba) wykonujemy długopisem – nie można ołówkiem.
 5. Możliwości posiadania małej butelki z wodą. Podczas pracy z arkuszem butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika.

Dyrekcja Szkoły