Abonament obiadowy styczeń

Cena abonamentu obiadowego na miesiąc styczeń 2023 r. wynosi dla ucznia 18x5zł=90zł (dziewięćdziesiąt zł)

Wpłat proszę dokonywać od 1.01.2023 r. to ważne ze względu na księgowość.

Możliwa jest refundacja obiadów dla dziecka, informacja w OPS w Połańcu telefon
015 865 56 60

UWAGA! Regulacja finansowa za obiady tylko przelewem bankowym (kwotę należy wpłacić  z góry za dany miesiąc)

Wzór:

Nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu za miesiąc styczeń  2023 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Uczniowie będą korzystać ze stołówki tylko według określonego harmonogramu wejść na posiłek.

Harmonogram wydawania posiłków

Grupa/klasa Rodzaj posiłku Wydawanie posiłku Zwrot naczyń
Grupa przedszkolna Elfy śniadanie 8.10 8.30
Oddział przedszkolny śniadanie 9.00 9.20
Grupa przedszkolna Elfy obiad 11.30 12.00
Oddział przedszkolny obiad 11.00 11.20
Klasy I, II, III obiad 11.00 11.30
Klasy IV-VIII obiad 12.15 14.00
Grupa przedszkolna Elfy podwieczorek 13.20 13.40