KAMPANIA SPOŁECZNA
IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-ie, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”

W ramach kolejnej – piątej – edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ” organizowanej przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg zapraszamy wszystkich do włączenia się w akcję TYDZIEŃ PISANIA KARTEK ŚWIĄTECZNYCH.

 

CELE KAMPANII:

  1. Kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia.
  2. Wzmacnianie więzi rodzinnych.
  3. Przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom.

W ramach tego przedsięwzięcia pragniemy popularyzować idee akcji i zachęcić dzieci oraz młodzież do wysyłania bliskim w okresie przedświątecznym tradycyjnych kartek bożonarodzeniowych. Głównym założeniem kampanii jest bowiem zwrócenie uwagi na ważność relacji międzyludzkich w świecie zdominowanym przez nowe technologie oraz podkreślenie wyjątkowości łączących nas więzi i osobistych relacji. Dlatego też chcemy przypomnieć o tym, jak istotna jest pamięć o członkach swojej rodziny i wspólne spędzanie czasu wolnego. Namawiamy również do wysyłania kartek świątecznych do osób ubogich, samotnych, bezdomnych, tych, o których nikt już nie pamięta.