KAMPANIA SPOŁECZNA
IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-ie, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”

W ramach kolejnej – piątej – edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ” organizowanej przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg zapraszamy wszystkich do włączenia się w akcję TYDZIEŃ PISANIA KARTEK ŚWIĄTECZNYCH.

 

CELE KAMPANII:

 1. Kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia.
 2. Wzmacnianie więzi rodzinnych.
 3. Przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom.

W ramach tego przedsięwzięcia pragniemy popularyzować idee akcji i zachęcić dzieci oraz młodzież do wysyłania bliskim w okresie przedświątecznym tradycyjnych kartek bożonarodzeniowych. Głównym założeniem kampanii jest bowiem zwrócenie uwagi na ważność relacji międzyludzkich w świecie zdominowanym przez nowe technologie oraz podkreślenie wyjątkowości łączących nas więzi i osobistych relacji. Dlatego też chcemy przypomnieć o tym, jak istotna jest pamięć o członkach swojej rodziny i wspólne spędzanie czasu wolnego. Namawiamy również do wysyłania kartek świątecznych do osób ubogich, samotnych, bezdomnych, tych, o których nikt już nie pamięta.

POWODY, DLA KTÓRYCH REALIZUJEMY KAMPANIĘ:

 • Pragniemy zaprosić dzieci i młodzież do działania polegającego na wysłaniu kartek świątecznych swoim najbliższym.
 • Chcemy podkreślić wyjątkowość łączących nas więzi i osobistych relacji
  w świecie, w który bardzo ważną rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne.
 • Zachęcamy, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć media cyfrowe.
 • Jesteśmy przekonani, że w świecie cyfrowym bardzo ważne jest kultywowanie rodzinnych tradycji.

DLACZEGO WYSYŁANIE KARTEK JEST WAŻNE:

 • Kartki sprawiają ogromną najszczerszą radość dla odbiorcy.
 • To szansa, by w prosty i osobisty sposób wyrazić wszystko to, co czujemy
  do osób najbliższych. Wysłane kartki przywołują wspomnienia i pamięć
  o nadawcy, za każdym razem, gdy na nie spoglądamy.
 • Napisane kartki pozostawiają po sobie trwały ślad, którego nie można tak
  po prostu wykasować. Nie potrzebujemy do tego stałego połączenia wi-fi – możemy tworzyć je w każdym miejscu, o każdej porze, angażując bliskich.
 • Poprzez własnoręczne skreślenie kilku słów podkreślamy wyjątkowość osób,
  do których wysłaliśmy kartkę świąteczną.
 • Kartki stanowią formę integracji wszystkich członków rodziny.
 • To dobra okazja, by uwolnić kreatywność i pomysłowość, poprawić bądź nabyć nowe umiejętności manualne.

Realizatorzy kampanii