Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

 

Co roku 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 r. na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych.

Istnieje wiele definicji niepełnosprawności. Jedna z nich mówi, że jest to każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub w zakresie uznawanym za typowe dla człowieka. Z kolei według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za osoby niepełnosprawne uważa się ludzi, którzy nie mogą samodzielnie, częściowo lub całkowicie, zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznych i/lub psychicznych.

Wśród nas żyje mnóstwo osób dotkniętych przez los w różny sposób. Szacuje się, iż w Polsce liczba osób z niepełnosprawnością może sięgać ok. 7 milionów. Rodzajów niepełnosprawności jest wiele, lecz nie każda z nich musi być zauważalna.

Nasza placówka świętuje Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych od kilku lat, gdyż idea integracji jest nam szczególnie bliska. W tym roku jego obchody tradycyjnie zainicjował zespół nauczycieli współorganizujących kształcenie, Panie: Aneta Ambroży, Iwona Damm, Małgorzata Studnicka, Danuta Pawełek i Monika Moryto. Przedsięwzięcie miało na celu przybliżenie społeczności szkolnej problemów osób z niepełnosprawnością, zwiększenie świadomości uczniów w tym zakresie, a także rozwijanie empatii i otwartości oraz kształtowanie postawy akceptacji, tolerancji, szacunku i  zrozumienia. Mottem przewodnim akcji było hasło: „Każdy inny – wszyscy równi” zwracające uwagę na fakt, iż różnorodność jest normą, a nie wyjątkiem. Osoby z niepełnosprawnościami są częścią społeczeństwa, a ich potrzeby są tak samo ważne, jak potrzeby innych osób. Wszyscy różnimy się od siebie: mamy inny kolor oczu, odcień skóry, barwę głosu, odmienne charaktery, zainteresowania czy poglądy… i wszyscy mamy takie same prawa. Nie jest więc niczym nietypowym, że wszystkim powinno stworzyć się równe możliwości. Ta równość obejmuje np. jednakowe traktowanie dzieci w szkole czy zapewnianie wszystkim pracownikom takich samych warunków. Żaden człowiek nie chce być bowiem postrzegany przez pryzmat swoich niedoskonałości czy słabszych stron. 

W związku z obchodami święta w holu głównym naszej szkoły pojawiły się gazetki tematyczne przygotowane pod kierunkiem Pani Anety Ambroży i Pani Małgorzaty Studnickiej, 2 grudnia wysłuchaliśmy audycji nadanej przez szkolny radiowęzeł opracowanej pod kierunkiem Pani Danuty Pawełek i Pani Moniki Moryto, natomiast w dniach 5 i 8 grudnia uczniowie klasy 2 „a” oraz 1 „b” wraz z wychowawcami Panią Katarzyną Chrząstowską-Chabior i Panią Anną Wąsik oraz nauczycielami współorganizującymi kształcenie, Panią Anetą Ambroży i Iwoną Damm uczestniczyli w zajęciach, w czasie których w formie zabawy doświadczali, jak trudno na co dzień radzić sobie, gdy nie widzimy, nie słyszymy lub kiedy mamy ograniczenia w poruszaniu się.

Pamiętajmy zatem, iż w przestrzeni społecznej jest miejsce dla wszystkich, bez względu na kategorię sprawności. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych uświadamia nam, że likwidacja barier i tworzenie płaszczyzny do wspólnego funkcjonowania zależy głównie od nas samych. 

Aneta Ambroży
Iwona Damm
Małgorzata Studnicka