Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2022

W dniach 03.10.2022 – 09.10.2022 r. po raz kolejny obchodzimy w naszej szkole Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji.

Październik jest miesiącem, w którym od wielu lat Europejskie oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji zaprasza do udziału w akcji społecznej, której celem jest przypomnienie, że wśród nas – naszych kolegów, podopiecznych są także uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem: „Przełamujemy bariery!”.

Celem przedsięwzięcia jest:

  • podnoszenie stanu świadomości w zakresie dysleksji wśród nauczycieli, rodziców i uczniów;
  • propagowanie modelu szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją poprzez uwrażliwienie na potrzeby i trudności dzieci z dysleksją;
  • stwarzanie optymalnych warunków rozwoju uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  • „odczarowanie” słowa dysleksja i ukazanie, iż nie stanowi ona przeszkody do osiągnięcia sukcesu.

Europejskie Towarzystwo Dysleksji uznało 8 października 2022 r. za Dzień Dysleksji. Jest to dobra okazja do tego, aby dowiedzieć się lub przypomnieć sobie, czym jest dysleksja. Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji podaje, iż „Dysleksja jest specyficznym zaburzeniem w uczeniu się o podłożu neurobiologicznym. Charakteryzuje się trudnościami w adekwatnym i/lub płynnym rozpoznawaniu słów oraz słabymi zdolnościami dekodowania i poprawnego pisania. Trudności te są zazwyczaj wynikiem deficytu fonologicznego aspektu języka, często niewspółmiernego do innych zdolności poznawczych i efektywnych metod nauczania stosowanych w szkole. Wtórnie mogą wystąpić problemy z czytaniem ze zrozumieniem i kontaktem ze słowem pisanym, które mogą ograniczyć rozwój słownictwa i wiedzy ogólnej.”

W obiegowej opinii dysleksja to określenie specyficznych trudności w czytaniu (z greckiego dys- trudność, niemożność, brak; lexis – słowa, z łacińskiego legere – czytać), wymieniane obok dysgrafii – trudności w opanowaniu czytelnego, kształtnego pisma (z greckiego grapho – pisać, rysować), dysortografii – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni  (z greckiego dys- trudność, niemożność, brak i orthos – prosty, prawidłowy; grapho – pisać, rysować) czy dyskalkulii – problemów z matematyką.

Dysleksja rozwojowa obejmuje wszystkie powyższe aspekty. Objawia się ona trudnościami w czytaniu i pisaniu, które są uwarunkowane neurologicznie. Charakteryzuje się dużym stopniem zróżnicowania indywidualnego. Słowo „rozwojowa” oznacza, że symptomy występują u ucznia na każdym etapie rozwojowym, a trudności nie pojawiają się nagle i występują w nasilonym stopniu od początku nauki szkolnej. Z kolei określenie „specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu” oznacza, że występują one u dzieci o prawidłowej inteligencji.

U podstaw dysleksji leżą zaburzenia i opóźnienia rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej i kinestetyczno-ruchowej (motoryka mała i duża), za które winą obarczane są geny, hormony, zmiany struktury mózgu i mikrouszkodzenia (np. przy porodzie).

Nie można rozpoznać dysleksji rozwojowej, gdy trudności w czytaniu i pisaniu:

  • są jedynie wynikiem złego funkcjonowania narządów zmysłu (niedosłuchem lub wadą wzroku);
  • należą do zespołu symptomów inteligencji niższej niż przeciętna, niepełnosprawności intelektualnej;
  • są skutkiem schorzenia neurologicznego (mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja);
  • są wyłącznie wynikiem zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego.

Niestety, nadal dość często spotykamy się z krzywdzącymi opiniami na temat uczniów borykających się ze specyficznymi problemami w nauce czytania i pisania. Dlatego też warto pamiętać o tym, iż dysleksja to mistrzyni paradoksów.

Mitem jest zatem przekonanie, że dotyka ona dzieci mniej zdolne od innych. Dysleksja to nie lenistwo, to nie nowa moda!

Zachęcamy do zapoznania się z „Abecadłem ucznia z dysleksją”, które znajduje się poniżej.

Abecadło ucznia z dysleksją – plik pdf

Drodzy Uczniowie!

Z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji gorąco zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie „Ortografia na wesoło” oraz w akcji pod hasłem: „Sprawdź się! – trening czyni mistrza…”. Akcja skierowana jest szczególnie do tych, którzy borykają się z trudnościami w poprawnym pisaniu i chcieliby utrwalić znajomość zasad ortograficznych w praktyce, a także sprawdzić swoją wiedzę z nauki o języku i potrenować usprawnianie funkcji poznawczych czy percepcyjnych.

Poniżej link do prezentacji zawierającej ćwiczenia interaktywne w ramach tejże akcji:

https://view.genial.ly/6155db029926f10dff23de02/horizontal-infographic-review-sprawdz-sie-trening-czyni-mistrza

Zachęcamy Was do systematycznego udziału w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, a także przypomnienia sobie zasad ortograficznych oraz zapoznania się z informacjami, które znajdują się na gazetkach w holu głównym naszej szkoły.

Podajemy Wam również linki do stron, gdzie możecie poćwiczyć znajomość reguł ortograficznych w zaciszu domowego ogniska:

W swoich codziennych zmaganiach z dysleksją pamiętajcie o słowach Miguela de Molinosa: „Z kamieni rzucanych ci po drodze pod nogi zbuduj schody, które poprowadzą cię jeszcze wyżej.”

Szanowni Rodzice!

Stwierdzenie dysleksji rozwojowej jest pierwszym krokiem na drodze do pokonania trudności. Jeśli jednak chcemy, by nasze dziecko osiągało rezultaty adekwatne do jego możliwości, a w przyszłości również sukcesy zawodowe, warto pamiętać o systematycznej, ukierunkowanej pracy. Ogromna odpowiedzialność spoczywa tutaj właśnie na rodzicach, którzy powinni wspierać działania szkoły i zachęcać swoje dziecko do podejmowania dodatkowego wysiłku. Systematyczna praca w szkole i w domu jest bowiem warunkiem skutecznego oddziaływania i tylko w ten sposób można przezwyciężyć trudności dyslektyczne. Dlatego też szczególnie gorąco zachęcamy rodziców dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi do zapoznania się z niżej zamieszczonymi poradnikami i wskazówkami, które się w nich znajdują. Pamiętajmy, że rola rodzica w wykrywaniu i pokonywaniu trudności u dziecka jest niezmiernie ważna, gdyż nikt nie zna dziecka lepiej od jego własnych rodziców i nikt nie spędza z nim tak dużo czasu…

Pierwszy poradnik „Jestem rodzicem dziecka z dysleksją” zawiera najważniejsze informacje i wskazówki dla rodzica oraz praktyczne ćwiczenia do pracy z dzieckiem z klas 1-3 i 4-7. Został  on przygotowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Drugi z poradników został opracowany w ramach programu „Eduterapeutica. Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 4-8” i jest własnością wydawnictwa Ei System.

Jestem rodzicem dziecka z dysleksją_poradnik Operon – plik pdf

Specjalne potrzeby edukacyjne_ poradnik Eduterapeutica – plik pdf

Aneta Ambroży
Małgorzata Studnicka
Monika Skowron