„UWAŻNOŚĆ – nasza siła, wielka moc”.

W roku szkolnym 2022/2023 klasa 1b weźmie udział w ogólnopolskiej innowacji programowo – metodycznej – „UWAŻNOŚĆ – nasza siła, wielka moc”. Bazuje ona na założeniach Jona Kabat – Zinna, twórcy najpopularniejszego, 8-tygodniowego modelu pracy z uważnością – MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Uważność to kompleksowe narzędzie do rozwijania i stymulowania zmysłów, usprawnienia procesu zapamiętywania i budowania motywacji oraz pozytywnego nastawienia do nauki.

Wprowadzenie uważności w szkołach ma charakter profilaktyczny jak i edukacyjny. Najważniejszym celem innowacji jest troska o zdrowie psycho – fizyczne dzieci i młodzieży oraz pomoc w umiejętności uspokajania się, wycieszenia oraz opanowania trudnej sztuki samoregulacji i koncentracji.

Cele szczegółowe:

 • wyciszenie nadmiernie rozbudzonych emocji,
 • niwelowanie stresu,
 • obniżenie poziomu lęku, niepokoju, wyczerpania i poirytowania,
 • podwyższenie odporności psychicznej i fizycznej dzieci,
 • rozwój inteligencji emocjonalnej,
 • zmniejszenie podatności na depresję,
 • usprawnienie procesów zapamiętywania i uczenia się,
 • obniżenie poziomu agresji,
 • rozwijanie umiejętności relaksowania się,
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji miękkich u uczniów,
 • rozwijanie kreatywności.

Dzieci biorące udział w zajęciach będą wykonywać ćwiczenia oddechowe, wyciszające, pogłębiające koncentrację, tworzyć projekty plastyczne, obserwować świat wokół siebie, grać w gry dydaktyczne i uczyć się przez działanie. Będą również relaksować się i wyciszać rozbudzone emocje, rozwijać wrażliwość i empatię, dzięki czemu poprawi się ich samopoczucie i nastrój.

Iwona Damm