Konkurs literacko – plastyczny Haiku Dzieci Świata 2021-2022

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

w Połańcu do wzięcia udziału w XVII Konkursie Haiku Dzieci Świata 2021 – 2022.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Połańcu.
 2. Cele konkursu:
 • rozwijanie wyobraźni oraz zainteresowań plastycznych i literackich;
 • uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata;
 • rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej i artystycznej,
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości;
 • odkrywanie i promowanie młodych talentów.
 1. Zasady udziału w konkursie:
 • Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie haiku i wykonanie do niego pracy plastycznej.
 • Tematyka haiku musi być zgodna z hasłem przewodnim konkursu – „Miasta”.
 • Wiersz powinien być napisany zgodnie z wytycznymi, o których mowa w załączonej prezentacji.
 • Wierszowi haiku musi towarzyszyć ilustracja narysowana lub wykonana odręcznie inną techniką na tej samej stronie.
 • Format pracy: A4 (21 na 29,7cm).
 • Każda praca musi być oryginalnie stworzona przez uczestnika i nie może być wcześniej publikowana.
 • Pracę należy dostarczyć do 15.02.2022 r. do opiekunów konkursu: Anety Ambroży (sala 15D), Mirosławy Młodzińskiej lub Marzeny Rybak (biblioteka). Powinna być do niej dołączona oddzielna kartka z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz klasą (nie wolno składać pracy ani używać zszywek).
 • Przewiduje się nagrody za zajęcie miejsc 1-3 oraz za 2 wyróżnienia, przy czym organizatorzy zastrzegają prawo do wysłania najlepszych prac na konkurs ogólnopolski organizowany przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.
 • Prace konkursowe będą ocenione przez Komisję Konkursową, a wyniki zostaną ogłoszone w terminie do 20 lutego 2022 r.