Przedłużenie terminu – Konkurs fotograficzny

Świąteczny Konkurs Fotograficzny pod hasłem „Magiczny, świąteczny Połaniec”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu do wzięcia udziału w  Świątecznym Konkursie Fotograficznym. Aby wziąć udział w konkursie należy zrobić zdjęcie  o tematyce świątecznej. Fotografia nie może przedstawiać osób oraz wnętrza domów prywatnych. Ma zostać wykonana w jakże pięknej zimowej aurze, która nas otacza.

 Razem poczujmy magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Połańcu.
 2. Celem konkursu jest:
 • kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • rozwijanie pasji fotografowania
 • promowanie spędzania czasu na świeżym powietrzu – w czasach pandemii z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 1. Zasady konkursu:
 • konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów naszej szkoły
 • uczniowie przesyłają tylko jedno zdjęcie na adres mailowy marzena.chyla@psppolaniec.pl do 30 stycznia 2022r. Zdjęcia powinny być dobrej jakości i zapisane w formacie JPG oraz takiej wielkości aby można było je przesłać na pocztę elektroniczną.
 • zdjęcia mają być autorstwa osoby biorącej udział w konkursie i nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach
 • organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej lub niespełniających kryteriów tematycznych bądź naruszających panujące normy etyczne i moralne.
 1. Zdjęcia powinny zostać podpisane według wzoru : Imię_Nazwisko klasa oraz Tytuł zdjęcia.
 2. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody w II kategoriach:

I kategoria – klasa 0 i klasy I-III

II kategoria – klasy IV – VIII

 1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową a wyniki zostaną ogłoszone po feriach zimowych.
 2. Koordynatorami konkursu są Marzena Chyla i Małgorzata Studnicka.