Komunikat w sprawie obiadów dla klas IV-VIII

Cena abonamentu obiadowego na miesiąc maj 2021 wynosi: 

  • dla ucznia kl. VIII – 7 x 5 zł = 35 zł (trzydzieści pięć zł); 
  • dla ucznia kl. VII, VI, V i IV – 3 x 5 zł = 15 zł (piętnaście zł). 

25, 26, 27, 28 maja stołówka szkolna nieczynna.

 

UWAGA!

Regulacja finansowa za obiady tylko przelewem bankowym (kwotę należy wpłacić  z góry za dany miesiąc)

WZÓR:

Nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu.

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86 9425 0008 0001 0009 2000 0003.

Nazwa zleceniodawcy: odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu za miesiąc maj 2021 r. ucznia  (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza).