Harmonogram nauczania hybrydowego

W dniach od 17 maja do 24 maja 2021 roku uczniowie klas IV-VIII przechodzą na nauczanie hybrydowe.  Wszystkie klasy I – III i oddział przedszkolny pracują stacjonarnie. 

Dowozy będą odbywać się na dotychczasowych zasadach. Stołówka i świetlica szkolna funkcjonują jak dotychczas. 

Dni 25, 26, 27 maja (egzamin ósmoklasisty) oraz 28 maja (dzień dodatkowo wolny) są dniami wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I–VII. 

Oddział przedszkolny w dniach 25-28.05.2021 r. funkcjonuje bez zmian. 

W dniach 25-28.05.2021 r. świetlica szkolna pełni dyżur w godzinach od 6.30 do 16.00, w tych dniach stołówka szkolna nie funkcjonuje. 

Harmonogram nauki w systemie hybrydowym w dniach 17 – 24 maja 2021 r. 

Data Klasy uczące się stacjonarnie Klasy uczące się zdalnie 
17-18 maja  VII, VIII IV, V, VI 
19 – 20 maja  VI, VIII IV, V, VII 
21, 24 maja IV, V, VIII VI, VII 

Wszystkie zmiany dotyczące systemu kształcenia będą podawane na bieżąco.