Międzynarodowy projekt „Kreatywne prace plastyczne”

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy 2 D i 3 E realizowali międzynarodowy projekt  edukacyjny Kreatywne prace plastyczne. Pozwolił on uczniom na rozwijanie indywidualnych zainteresowań plastycznych oraz wspieranie harmonijnego rozwoju poprzez działania twórcze. Prace publikowane były raz w miesiącu na blogu „Kreatywne prace plastyczne”, zdobiły nasz szkolny korytarz oraz w postaci relacji fotograficznej i filmowej przesyłane były rodzicom. Podczas nauki stacjonarnej i zdalnej dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach i wykonywały zaproponowane prace.

Zajęcia pozwoliły na twórczą aktywność dzieci, eksperymentowanie z różnymi technikami plastycznymi i wyzwalanie kreatywności. Dostarczyły wiele pozytywnych doświadczeń i radości. Realizacja projektu przyniosła także dzieciom wiarę we własne możliwości.                      

Katarzyna Chrząstowska-Chabior i Justyna Michalska