Przydział wejść do szkoły – matematyczny konkurs „Kangur”

22. 04. 2021 r.

Klasy I – IV  – główne wejście do szkoły.

Klasy V  – VI – wejście do szatni,  segment B.

Klasy VII  – VIII – wejście do szatni, segment E.