Konkurs „Kangur Matematyczny”

Logo konkursu Kangur Matematyczny

Informujemy, że dnia 22 kwietnia (najbliższy czwartek) odbędzie się Międzynarodowy Konkurs “Kangur Matematyczny”. Test konkursowy będą pisały osoby, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa. 

Konkurs  zostanie przeprowadzony w szkole z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.  Prosimy, aby uczniowie klas III – VIII przybyli na godzinę 8.30, natomiast uczniowie klas II na godz. 10.10.  

Przynieście ze sobą dwa miękkie ołówki oraz brudnopis (ewentualnie przyrządy geometryczne). Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów, telefonów komórkowych ani używać korektorów.  

Na konkurs może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Udziału w konkursie nie może wziąć uczeń, który objęty jest kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

Czekając na wejście do szkoły oraz sal, uczestnicy konkursu zobowiązani są zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają mieć zakryte usta i nos maseczką. 

Przy wejściach do szkoły (segment E oraz wejście główne) oraz w salach będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk, z którego należy skorzystać. W czasie trwania konkursu każdy zdający używa wyłącznie własnych przyborów piśmienniczych, linijki (nie można pożyczać przyborów od innych osób). 

Zapraszamy i życzymy powodzenia 

Organizatorzy