Komunikat Dyrektora w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole

Szanowni Rodzice!

Od 18 maja br. możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach i placówkach, również w jednostkach systemu oświaty,  których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zajęcia te moja charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci. Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.

W związku z tym proszę Państwa o zapoznanie się z procedurami zamieszczonymi poniżej, które umożliwią nam wszystkim warunki pracy i są zgodne z wytycznymi MEN, MZ i GIS.

Jeśli postanowicie Państwo o uczestnictwie dzieci w zajęciach rewalidacyjnych na terenie szkoły proszę o wypełnienie  poniższych: oświadczenia i zgłoszenia.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły