Komunikat Dyrektora w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w szkole

Szanowni Rodzice!

Od 25 maja br. możliwe jest organizowanie dla dzieci zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach i placówkach, również w jednostkach systemu oświaty, których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zajęcia te moją charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci. Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.

W związku z tym proszę Państwa o zapoznanie się z procedurami zamieszczonymi poniżej, które umożliwią nam wszystkim warunki pracy i są zgodne z wytycznymi MEN, MZ i GIS.

Jeśli postanowicie Państwo o uczestnictwie dzieci w zajęciach na terenie szkoły, proszę o wypełnienie  poniższych: oświadczenia i zgłoszenia.

 W dniu przybycia dziecka do szkoły proszę o umieszczenie oświadczenia i zgłoszenia w skrzynce pocztowej umieszczonej na budynku szkoły.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły