Informacja dla rodziców uczniów klas I – III

Szanowni Państwo!


Poniżej przedstawiam Państwu najważniejsze wytyczne GIS, MEN i MZ dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna. W oparciu o nie zostaną przygotowane procedury bezpieczeństwa dzieci i pracowników szkoły dla klas I – III w okresie zagrożenia epidemicznego zgodne z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.  

Podczas spotkań wychowawców z Państwem w dniu 18 maja 2020 r. nauczyciele rozpoznają Państwa oczekiwania w zakresie możliwości wznowienia w formie stacjonarnej zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych w zaostrzonym reżimie sanitarnym na terenie szkoły. Bardzo proszę o przemyślane decyzje, mając na względzie zdrowie i życie dzieci oraz dorosłych. 

Z wyrazami szacunku
Dyrektor szkoły Gabriela Zielińska