Informacja dla rodziców w sprawie otwarcia oddziału przedszkolnego

Szanowni Rodzice!

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom planujemy otwarcie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki  w Połańcu od 25 maja 2020 roku.

Ze względów organizacyjnych prosimy Państwa, którzy chcą posłać dziecko do oddziału przedszkola od 25 maja 2020r. o ZGŁOSZENIE tego faktu:

  • telefonicznie (158650731) w godzinach od 9:00 do 14:00 lub
  • mailowo na adres psppolaniec@poczta.onet.pl do czwartku (21 maja) do godziny 12:00.

Uzyskane informacje pozwolą nam odpowiednio dostosować się organizacyjnie.

W okresie panującej pandemii COVID-19 w naszej placówce obowiązywać będzie „Procedura ochrony dzieci i pracowników placówki przed  COVID-19 w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki  w Połańcu”. Zawiera ona wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, które będą obowiązywały pracowników przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki. Zapewnienie i przestrzeganie tych obostrzeń sanitarnych jest warunkiem bezpiecznego funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Zachęcamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z tym dokumentem, który dostępny jest poniżej:

Rodzice, którzy zdecydują się posłać dziecko do oddziału przedszkolnego, otrzymają na maila „Procedury ochrony dzieci i pracowników placówki przed  COVID-19 w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki  w Połańcu” oraz załączniki. Prosimy o dostarczenie do placówki uzupełnionego oświadczenia  – co jest warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

  1. Skan dokumentów prosimy przesyłać na adres e-mail: psppolaniec@poczta.onet.pl   lub
  2. Pozostawić dokumenty w skrzynce pocztowej umieszczonej przy wejściu do szkoły do 21.05.2020 r. (czwartek).

W celu skutecznej realizacji tych wszystkich wytycznych niezbędne jest współdziałanie Państwa z pracownikami szkoły. W związku z tym przedstawiam Państwu najważniejsze zalecenia.

Od 25 maja 2020 r. nasz oddział przedszkolny będzie funkcjonował w szczególnym reżimie sanitarnym.

W związku z wytycznymi GIS liczba miejsc dla dzieci w placówce będzie bardzo ograniczona.

W sali przedszkolnej może przebywać 1 dziecko na 4 m2 oraz dwóch opiekunów (nauczyciel i nauczyciel współorganizujący kształcenie) co bardzo ogranicza liczbę wychowanków.

W oddziale przedszkolnym będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.

Dla dzieci pozostających w domu będzie organizowane na dotychczasowych zasadach zdalne nauczanie.

W związku z panującą pandemią i wzrostem zachorowań placówka w szczególnym reżimie sanitarnym będzie przyjmowała w pierwszej kolejności dzieci tylko tych rodziców, którzy nie mogą im zapewnić opieki w domu.

Na terenie placówki dzieci i nauczyciele nie muszą nosić maseczek.

Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko nie wchodzi do budynku szkoły. Musi mieć ubraną maseczkę i rękawiczki jednorazowe. Przed wejściem do placówki rodzic ma obowiązek odkazić ręce płynem dezynfekującym. Dzieci po wejściu na salę  będą niezwłocznie myły ręce mydłem antybakteryjnym.

Dziecko przed wejściem do placówki w obecności rodzica ma badaną temperaturę, warunkiem przyjęcia dziecka jest zgoda na mierzenie temperatury. Nie zostanie przyjęte dziecko, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe (np. katar, kaszel, stan podgorączkowy >37, objawy nietypowe).

W przypadku pojawienia się powyższych objawów podczas pobytu w placówce, dziecko jest natychmiast izolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzic po jego powiadomieniu ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z oddziału przedszkolnego.

Rodzice mają obowiązek podać aktualny numer telefonu, podpisać oświadczenie o świadomości zagrożenia związanego z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w czasie pandemii, które  jest do pobrania ze strony szkoły.

Rola rodziców w procesie powrotu dzieci do oddziału przedszkolnego jest bardzo istotna. Każdy rodzic powinien wyjaśnić dziecku, jakie zasady obowiązują w placówce i dlaczego zostały one wprowadzone. Rozmowę należy przeprowadzić w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego rodzice przyprowadzający dzieci są zobowiązani zachować bezpieczne odległości (2m). Dziecko odbierane jest od rodzica w wejściu do szkoły.

Cała placówka będzie dezynfekowana kilka razy dziennie. Wprowadzamy zakaz przynoszenia zabawek, kocyków, pieluszek tetrowych, książek itp. W sytuacji, gdy w domu jest osoba w kwarantannie, izolacji lub ma objawy chorobowe przyprowadzenie dziecka jest niemożliwe.

Wprowadzane środki bezpieczeństwa są niezbędne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Serdecznie pozdrawiam

Gabriela Zielińska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Połańcu