Rodzicu, zadbaj o wzrok i kręgosłup swojego dziecka podczas nauki przy komputerze

W trakcie normalnego funkcjonowania szkół nadzór nad warunkami nauczania w szkole prowadzi Państwowa Inspekcja Sanitarna, natomiast w domu obowiązek ten spoczywa na rodzicach i opiekunach. W obliczu stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zamknięcia szkół najczęstszą formą pracy uczniów jest uczenie się w domu  przy pomocy komputera.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie przypomina, że codzienna praca przy komputerze może stać się niebezpieczna dla zdrowia dzieci i młodzieży, szczególnie gdy stanowisko komputerowe jest niewłaściwie zorganizowane i nieprzestrzegane są podstawowe zasady higienicznej pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.

Do najczęstszych dolegliwości, na które narażeni są uczniowie pracujący przed komputerem zalicza się:

  • bóle oczu
  • uczucie wysuszenia lub łzawienie oczu
  • bóle głowy
  • bóle kręgosłupa
  • bóle szyi i barków
  • bóle rąk
  • uczucie senności i zmęczenia

Wymienionych dolegliwości można uniknąć, a przynajmniej skutecznie zminimalizować ryzyko ich wystąpienia, jeżeli zastosuje się kilka podstawowych zasad zawartych w poniższej informacji opracowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Źródło: https://gis.gov.pl

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR  SANITARNY 

W STASZOWIE

Bożena Głaz