Ogólnopolska akcja edukacyjna Centrum Rozwoju Lokalnego „Dzieci Uczą Rodziców” i „Dzieci Uczą Rodziców w domu” pod honorowym patronatem MEN.

Adresatami akcji  w bieżącym roku szkolnym zostali uczniowie klasy 2 e i 1d.  

Celem akcji jest zwiększenie świadomości o otaczającym świecie, a także zachęcenie  do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji. Zajęcia to połączenie nauki z zabawą, a  przy tym zachęcenie do spędzania czasu w domu w tych trudnych dniach.

W szkole realizowano comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. W ramach akcji otrzymaliśmy materiały do przeprowadzenia lekcji, a także specjalne zadania do wykonania przez uczniów.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zamknięciem placówek dydaktycznych comiesięczne lekcje zostały zawieszone. W ramach akcji “Dzieci Uczą Rodziców w Domu” udostępnione zostały materiały dydaktyczne zachęcające dzieci i rodziców do wspólnego spędzania wolnego czasu w domu podczas narodowej kwarantanny. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych zdalnie. By zachęcić rodziców do większego zaangażowania we wspólną naukę z dziećmi, CRL na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) organizuje konkursy dla dzieci i ich rodziców.  

Jednym z zadań, którego podjęli się uczniowie, był konkurs na wykonanie zdjęć podczas pracy wspólnie z Rodzicami w domu. Wśród wielu prac nadesłanych z całej Polski nagrodzono 3 nasze uczennice z klasy 2 e: Maję Nalepę, Lily Piotrowską i Karolinę Walczyk.

Serdecznie gratuluję zwyciężczyniom!

                                                                    Katarzyna Chrząstowska- Chabior