Ważna informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Premiera Rządu RP przywrócenia możliwości prowadzenia zajęć rehabilitacji ruchowej, zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wymagających wsparcia za zgodą rodziców od 18 maja 2020 roku z zachowaniem rygorystycznych środków bezpieczeństwa zwracam się z zapytaniem:

Czy deklarują Państwo udział swojego dziecka w wymienionych wyżej zajęciach od dnia 18 maja 2020 r. ?

Rodzice, którzy wyrażą zgodę na udział dziecka/ucznia w tych zajęciach proszę o powiadomienie dyrektora szkoły drogą mailową do dnia 15 maja 2020 r. do godziny 14.00 lub telefoniczną w godzinach 9.00 – 14.00.

Adres mailowy: psppolaniec@poczta.onet.pl

Numer telefonu: 15 8650 731

Stosowne decyzje będą podjęte po otrzymaniu informacji od Państwa.

 Z poważaniem

Gabriela Zielińska

Dyrektor Szkoły