Informacja dla uczniów i rodziców – ważne!

W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  1. Prosimy dopilnować, aby dzieci i młodzież w czasie kwarantanny nie kontaktowały się bezpośrednio z innymi osobami, unikały spotkań towarzyskich, nie wychodziły z domu bez pilnej potrzeby.
  2. Przypominamy, że okres kwarantanny nie są to ferie ani wakacje, postarajmy się więc, aby zaległości wynikające z niezależnej od nas wszystkich nieobecności w szkole były jak najmniejsze. W związku z tym na stronie internetowej szkoły znajdziecie informacje od Waszych nauczycieli dotyczące pracy w domu w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Informacje te znajdziecie tutaj (menu – uczniowie – lekcje zdalne), prosimy sprawdzać, będą pojawiać się sukcesywnie. Prosimy także rodziców o monitorowanie wykonywania tych zadań.
  3. Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele pozostaną w stałym kontakcie z rodzicami – w razie potrzeby proszę kontaktować się drogą mailową lub telefonicznie w celu uzyskania potrzebnych informacji.
  4. Prosimy o śledzenie stron internetowych: szkoły, MEN, kuratorium świętokrzyskiego, gdzie będą dostępne bieżące informacje.
  5. Prosimy o poważne potraktowanie zaistniałej sytuacji i stosowanie się do wszelkich obowiązujących procedur.
  6. Informacja o konkursie matematycznym Kangur – zawody zostały przeniesione na 14 kwietnia 2020 r.