Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zawieszenia zajęć szkolnych

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 III do 25 III 2020 roku w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W dniach 12 i 13 marca 2020 (tj. w czwartek i piątek) w szkole będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki. W tych dniach dowozy i odwozy pozostają bez zmian. Nie będzie działała stołówka szkolna.

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje płatny zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Przypominamy również, że rodzicom dzieci od 8 do 14 lat przysługuje opieka nad chorym dzieckiem zgodnie z obowiązującymi zasadami, tj. 60 dni w ciągu roku.

Zwracamy uwagę rodzicom i dzieciom na przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń oraz unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.

Osoby wracające z zagranicy prosimy o telefoniczne informowanie stacji sanitarno-epidemiologicznych lub zgłaszanie się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. W województwie świętokrzyskim znajdują się one w Busku-Zdroju, Kielcach i Starachowicach.

Prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronach internetowych GIS, MZ, MEN oraz szkoły.

Dyrektor Szkoły mgr Gabriela Zielińska