Informacja dla ósmoklasistów

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału i przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy taki zestaw będzie się składał z:

  • zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
  • zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
  • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy Was do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu