Ogłoszenie

Sprzedaż abonamentu obiadowego na miesiąc grudzień 2019 r. odbędzie się w świetlicy szkolnej w dniach 29.11.2019 oraz 2-13.12.2019 roku w godzinach pracy kierownika świetlicy poza dyżurami w stołówce szkolnej.

  • Poniedziałek 11.00 -15.00
  • Wtorek 9.30 – 14.30
  • Środa 10.00 – 16.00
  • Czwartek 6.30 – 14.00
  • Piątek 9.30 – 13.00

Dyżury w stołówce szkolnej: codziennie w godzinach: 11.10 – 11.35 oraz 12.10 – 12.35.

CENA ABONAMENTU NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019:

Uczeń – 52,50 zł (pięćdziesiąt dwa zł 50/100)
Nauczyciel – 69,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć zł)

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić z góry za dany miesiąc).

WZÓR: 

Nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu.

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003.

Kwota wpłaty: (wpisać wyliczoną sumę za dany miesiąc).

Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu za miesiąc (wpisać miesiąc) 2019 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza) lub nauczyciela ((tu wpisać imię i nazwisko).