31 października – dzień wolny od zajęć

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Połańcu informuje, że 31 października jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica dla uczniów będzie czynna w godzinach 6.30 – 16.00, nie będzie natomiast działać stołówka szkolna. Zajęcia edukacyjne rozpoczną się 4 listopada.