Klasa V f

Wychowawca jest w stałym kontakcie ze wszystkimi uczniami i ich rodzicami na grupie społecznościowej.

JĘZYK POLSKI

HISTORIA

Przeczytać temat z podręcznika „Polska Bolesława Chrobrego”.

W zeszycie napisać kalendarium wydarzeń za panowania Bolesława Chrobrego (napisać rok i wydarzenie).

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

BIOLOGIA

JĘZYK ANGIELSKI

PLASTYKA

Podręcznik – przeczytać  teksty:

  1. Proporcje form w sztuce renesansu str. 42-43.
  2. Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku str. 56-57.
  3. Kompozycja statyczna w sztuce klasycyzmu  str. 58-59.

Wypełnij kartę pracy:

MUZYKA

Przeczytać:

  1. Młodość Fryderyka Chopina – podręcznik  Lekcja muzyki. Wypełnić  20. kartę pracy.
  2. Na ludową nutę . Narodowe tańce polskie krakowiak. Podręcznik lekcja 21. Wypełnić  21. kartę pracy.
  3. Folklor naszych sąsiadów. Folklor muzyczny krajów sąsiadujących z Polską. Podręcznik lekcja 22. Wypełnić  22. kartę pracy.

Ćwiczymy na flecie melodię  „Panie  Janie”.

Przygotowujemy się do sprawdzianu – rodzina instrumentów strunowych (podręcznik lekcja 19).

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Wykonać w domu pracę pt. „Wisząca pisanka” zgodnie z instrukcją:

INFORMATYKA

Nauczyciel prowadzący: Iwona Sulik

Wykonaj w programie Scratch zadanie 2 str. 54 oraz zadanie 2 str. 60 z podręcznika. 

Nauczyciel prowadzący: Teresa Sojda

RELIGIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Nauczyciel prowadzący: Monika Pławska

Przedstawiam Wam dwa zestawy ćwiczeń do wykonania w tygodniu. Możecie sobie przeplatać te dwa zestawy. Są one przewidziane dla Waszej grupy wiekowej. Chciałabym, abyście się skupiły na tym, co robicie w danym momencie, ponieważ odniesiecie większy sukces. POWODZENIA

Tabata: https://www.youtube.com/watch?v=PAUmNKJNPsA

Zumba: https://www.youtube.com/watch?v=m-13-WFz7K8

Nauczyciel prowadzący: Piotr Stępień