Informacja nt. Dni Otwartych.

Zgodnie z harmonogramem Dni Otwartych na rok szkolny 2023/2024 informujemy, że w dniu
23 maja 2024 r. Dzień Otwarty nie odbędzie się. Kolejny Dzień Otwarty –  06 czerwca 2024 r.

Dyrekcja