Projekt – Świetlicowa Fabryka Tlenu

W roku szkolnym 2024 Świetlica Szkolna ,, Pszczółki” , bierze udział

w II Edycji Projektu Ekologicznej Świetlicy pt:, Świetlicowa Fabryka Tlenu.

CELE PROJEKTU:

  1. Samodzielne wyhodowanie z nasion/pestek/orzechów co najmniej 3 dowolnych drzewek.
  2. Uświadomienie uczniom korzyści płynących z hodowli drzew;
  3. Popularyzacja wiedzy o wartości drzew;
  4. Zwiększenie w przestrzeni szkolnej obszarów zielonych, co wpłynie na poprawę stanu powietrza;
  5. Kształtowanie świadomości wpływu podejmowanych działań na stan naszego zdrowia;
  6. Kształtowanie postawy proekologicznej;
  7. Rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

KOORDYNATOR:  ROKSANA NOWAK

CZŁONKOWIE:      KATARZYNA RATUSZNIK

                                  AGNIESZKA MALIŃSKA

                                   BEATA KOŁEK