Dzień Ziemi

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego,

 na pozór niewielkiego działania, zależy od każdego z nas”.

                                                                                   Florian Plit

Pod takim hasłem przebiegał apel ekologiczny z okazji Dnia Ziemi, który przygotowywały panie Ewa Brzeska i Marzena Durma wraz z uczniami z klasy III c i klasy IIIe dla uczniów klas I – III. Poprzez wiersze, piosenki i dialogi mali artyści zwrócili uwagę swym rówieśnikom na zagrożenia dla przyrody ze strony człowieka i dali wskazówki, jak można pomóc Ziemi. Ponieważ nasze życie jest od niej uzależnione, każdy z nas powinien być za nią odpowiedzialny w codziennych działaniach.  Chrońmy Ziemię!