Abonament obiadowy – styczeń 2024

Cena abonamentu obiadowego na miesiąc styczeń 2024 roku wynosi dla ucznia 110 złotych (22 dni obiadowych x 5 zł).

UWAGA! Opłatę za ten miesiąc proszę dokonać przelewem bankowym wyłącznie w dniach 2 – 14 stycznia.

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu
Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86 9425 0008 0001 0009 2000 0003
Nazwa zleceniodawcy: Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej za styczeń 2024 r. ucznia  (tu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza i odpowiednią kwotę)